Po raz trzeci w Lublinie odbędzie się Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tematami spotkania będą m.in. modele współpracy samorządu z NGO oraz inicjatywa lokalna.

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza do udziału w III Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1 - Sala Obrad nr 2. Wezmą w nim udział Urzędnicy z naszego województwa odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, reprezentujący różne szczeble administracji samorządowej w województwie.

Regionalne Forum jest wydarzeniem w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy", którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Departament Pożytku Publicznego, a jednym z partnerów Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Spotkanie w ramach Forum będzie okazją do wspólnej wymiany doświadczeń, dyskusji i zbierania opinii na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnienia wypracowanych w trakcie spotkań rozwiązań.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chętni do udziału w Forum proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 stycznia 2012 r.: fax 81 743 66 13, e-mail: los@los.lublin.pl, lub drogą pocztową na adres: Lubelski Ośrodek Samopomocy, ul. Narutowicza 54 20-016 Lublin.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do pobrania: - Zaproszenie - Zgłoszenie - Program

Stopka

Lublin. III Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi