W dniu 28 stycznia 2012 r. (sobota) Urząd Miasta Lublin organizuje I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, na który mogą się zgłaszać organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lublin. Na Kongresie zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Każda organizacja może zgłosić swój udział w Kongresie i ma prawo do zgłoszenia 1 osoby jako kandydata bądź kandydatki do Rady. LOS uczestniczy również w pracach organizacyjnych Kongresu. Więcej informacji na temat Kongres: www.lublin.eu http://kultura.lublin.eu  
I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin