W związku z realizacją projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny” Lubelski Ośrodek Samopomocy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i druk plakatów i ulotek.

-- Pobierz zapytanie --

Zapytanie ofertowe – druk plakatów i ulotek
Tagi: