Bezpłatne szkolenia dla kobiet Lubelski Ośrodek Samopomocy prowadzi nabór do projektu „Wiedzieć, umieć, informować – aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w województwie lubelskim – II edycja”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet:
  • po 45 roku życia,
  • pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w urzędzie pracy); niestety NIE możemy przyjąć Pań zarejestrowanych w KRUS
  • zamieszkałych na terenach wiejskich na obszarze powiatów: chełmskiego, kraśnickiego, opolskiego lub włodawskiego.
  W ramach projektu oferujemy: 1.      Poradnictwo zawodowe. 2.      Szkolenia do wyboru: - Profesjonalny Pracownik Informacji Turystycznej lub - Nowoczesny Menedżer NGO’s. 3.      Możliwość uzyskania certyfikatu z języka angielskiego City&Guilds. 4.      Warsztaty komputerowe. 5.      3-miesięczne staże w organizacjach pozarządowych oraz punktach informacji turystycznej. 6.      Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże. Uczestniczkom projektu przysługują dodatkowe świadczenia w postaci:
  • - dodatku szkoleniowego w wysokości 4 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach
  • - stypendium dla osób odbywających staże
  • - zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staż zawodowy
  • - zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną
  • - poczęstunek w trakcie szkoleń
  • - bezpłatne badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
  • - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania szkolenia i stażu
Szczegółowe informacje można uzyskać również w Biurze Projektu: ul. Grodzka 14 (wejście od ulicy Ku Farze), 20-112 Lublin, zobacz na mapie –> pod numerem telefonu 81 52 52 707 Udział w szkoleniach jest bezpłatny!  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownik informacji turystycznej” szkolenia dla pań 45+
Tagi: