Z wielką radością informujemy, iż we wrześniu b.r. planujemy zorganizowanie I Wojewódzkiego Zlotu Sieci PPL LOS, podczas którego będziemy kontynuować wypracowywanie koncepcji funkcjonowania Sieci PPL LOS. Hasło przewodnie tegorocznego Zlotu brzmi: INTEGRUJEMY III SEKTOR NA LUBELSZCZYŹNIE. Obecnie Sieć PPL LOS jest największą siecią zrzeszającą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Wspólnie z LOS jest nas już 119!!!!! To powód do wielkiej dumy. Szczegóły dotyczące I Wojewódzkiego Zlotu Sieci PPL LOS już wkrótce.

IMG_0119

20 lipca b.r. TV Wschód opublikowała materiał filmowy dotyczący realizowanego przez nas projektu „Czas na zmianę”. Zachęcamy do jego obejrzenia.

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/8758,czas-na-zmiane

Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, realizowany przez partnerstwo: Powiat Puławski jako Lider oraz partnerzy – Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zajął pierwsze miejsce w edycji krajowej w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do europejskiego etapu Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską, a jego koordynacją  na etapie krajowym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Na szczeblu europejskim nasz projekt będzie oceniany przez członków jury wybierane przez Komisję Europejską. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.

Już od września b.r. rozpoczynamy projekt „Aktywna Lubelszczyzna”. Do udziału w nim zapraszamy 120 mieszkańców i mieszkanek woj. lubelskiego, którym oferujemy: doradztwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego, księgowy z kadrami, pracownik obsługi biurowej oraz 3-miesięczne staże. Szczegóły na naszej stronie internetowej już wkrótce.

man-1240832_1280

Na portalu www.ngo.pl znajduje się informacja o seminarium kontaktowym In-net dla organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej. Seminarium odbędzie się w dniach 19-22 października 2016 w Gruzji i jest bezpłatny. Dla zainteresowanych organizacji podajemy link: kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1922127.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najważniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=23.06.2016

W związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów (i kolejnych niebawem) zatrudnimy pracowników. Podstawowe wymagania: doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE min. 2 lata, czynne prawo jazdy i własny samochód, zaangażowanie w pracę. Pytania i aplikacje prosimy kierować na adres: zarząd@los.lublin.pl.

W dniu 28 czerwca 2016 r. w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy przy ul. Grodzkiej 14 odbyło się Walne Zebranie Członków Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Podczas Zebrania dokonaliśmy zmian w statusie LOS zgodnie ze znowelizowaną ustawą o stowarzyszeniach. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich członków na kolejne (już nie Walne) zebranie naszych członków w sierpniu.

Zdjecie

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo rozpoczął realizację projektu „Aktywni – Młodzi – Samodzielni”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 30.06.2017, swoim zasięgiem obejmie województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie. W działaniach weźmie udział 76 osób w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą, którym oferujemy: poradnictwo zawodowe; poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, terapeutyczne, rodzinne – w zależności od potrzeb); wizyty studyjne do zakładów pracy; 3-dniowe wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych; zajęcia wzmacniające kompetencje informatyczne; szkolenia w zawodach: asystent/ka ds. księgowości, magazynier/ka z obsługą wózka widłowego, specjalista ds. sprzedaży-telemarketer/ka, pośrednictwo pracy; 4 miesięczne staże zawodowe; wsparcie w zatrudnieniu. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

entrepreneur-772714_1280

Szczegóły na stronach internetowych: ww.los.lublin.pl, www.fsd.lublin.pl wkrótce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, mieszkające na terenie powiatów: Puławski, Rycki, Zwoleński i Stalowolski zapraszamy do naszych Punktów:

 temida_orange kopia

paragr_2 kopiaPOWIAT PUŁAWSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świetlica Środowiskowa

ul. Głębocznica 23 a, Nałęczów

Poniedziałek-Piątek 8:00–12:00

paragr_2 kopiaPOWIAT RYCKI

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1

08-550 Kłoczew

Poniedziałek 14:00-18:00

Urząd Gminy Ułęż

Ułęż 168, lokal biurowy nr 10

08-504 Ułęż

Wtorek 12:00-16:00

Urząd Miasta Dęblin

Rynek 12, lokal biurowy nr 1

08-530 Dęblin

Środa 14:00-18:00

Urząd Gminy Nowodwór

lokal biurowy nr 67

08-503 Nowodwór

Czwartek 14:00-18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

ul. Królewska 4

08-540 Stężyca

Piątek 14:00-18:00

paragr_2 kopiaPOWIAT STALOWOWOLSKI

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Hutnicza 12

37-450 Stalowa Wola

Poniedziałek 12:00-16:00

Urząd Miasta Zaklików

ul. Zachodnia 15 Pokój Nr 4

37-470 Zaklików

Wtorek, Środa 12:00-16:00

Urząd Gminy Pysznice

ul. Wolności 277

37-403 Pysznica

Czwartek, Piątek 12:00-16:00

paragr_2 kopiaPOWIAT ZWOLEŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

Pl. Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

Poniedziałek: 8:00-12:00

Wtorek–Piątek: 7:30–11:30

Wojewódzki Urząd w Pracy w Lublinie uroczyście podpisał pierwsze umowy z organizacjami, które będą realizowały projekty dla osób nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego. Wydarzenie uświetnił Marszałek Województwa Pan Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pani Małgorzata Sokół. Wśród organizacji, które sygnowały umowy znalazł się Lubelski Ośrodek Samopomocy.

http://lublin.tvp.pl/25734365/aktywizacja-bezrobotnych-sa-pieniadze-na-szkolenia

uid_4fcc2f4b70ffe2c339911e94da56b5a21465582060805_width_736_play_0_pos_0_gs_0_height_414

Stary Serwis