Artykuły oraz biuletyn w ramach Nieodpłatanych Porad Prawnych realizowanych w Powiecie Puławskim

BIULETYN:
 1. Czy w czasie obecnej epidemii koronawirusa muszę respektować kontakty z dziećmi wynikające z wyroku sądowego?
 2. Czy muszę płacić alimenty na dziecko,  skoro w wyniku epidemii koronawirusa z dnia na dzień straciłem wszelkie  dochody?
 3. Czy przemoc psychiczna  nad osobą najbliższą jest przestępstwem?
 4. Sąd w Puławach wydał i ogłosił wyrok w mojej  sprawie w postępowaniu cywilnym. Jak otrzymać jego odpis i uzasadnienie?
 5. Ostatnio spotkałem się z takim pojęciem "cesja wierzytelności". Co o to oznacza?
 6. Mój sąsiąd obraził mnie , ponieważ używał wielu niecenzuralnych słów wobec mnie. Czuję sie zniesławiony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
 7. Zamówiłam meble kuchenne na wymiar, po wykonaniu montażu u mnie w domu okazało się że część szafek ma fronty w innym kolorze niż zamawiałam. Co zrobić w tej sytuacji?
 8. Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń z tytułu umowy przewozu?
 9. Świadczenie wychowawcze "500+"  a wysokość alimentów
 10. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma
Artykuły:
 1. Odwołanie darowizny
 2. Przyznanie pełnomocnika z urzędu
 3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma
thumbnail of NPP kwiecie?thumbnail of NPP maj 1thumbnail of NPP maj 2thumbnail of NPP czerwiec

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe życie”

Rekrutacja do projektu „Nowe kwalifikacje – nowe życie” trwa Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach realizowanego projektu unijnego poszukuje osób po 30 roku życia, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji oraz odbyciem stażu ułatwiającego późniejsze zatrudnienie, zamieszkałych na terenie sześciu powiatów woj. łódzkiego (skierniewicki, łaski, opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, łódzki wschodni). Pokrywamy całkowity koszt szkoleń i zwrot dojazdów, zapewniamy stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe Oferujemy szkolenia zawodowe: Kierowca kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną Magazynier z obsługą wózka widłowego Kucharz Opiekun osoby starszej Asystent osoby z niepełnosprawnościami Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 660-740-330 lub 507-153-440 lub osobiście: PERFEKT ul. Mościckiego 38 lok. 5, I piętro Tomaszów Mazowiecki

Zapraszamy do nowego projektu: program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej

Zapraszamy do strony na Facebook: Ster na cel

https://www.facebook.com/sternacel.nowystart/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCCZMyg9NSoTw6dTwhh3d9A-CFGwsXWFMTPAe9DJThMQszYkLkCCPvMUGI4Hf_nHKl0h8hIlXEM0Yd&hc_ref=ARSZjApqPL9lmdbxlm0qCCfoBADD9rqcBKdUTw5EXq9lFhhbPP-Q-h94McdRS38eOPU&fref=nf

 

1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Ster na cel - program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej”, w którym oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą (także jako wspólnicy spółki prawa handlowego) na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą zrealizować nowy pomysł biznesowy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz do tych, którzy zamierzają podjąć na nowo poprzednią działalność, eliminując z niej czynniki, które wpłynęły na porażkę biznesową.

Lubelski Ośrodek Samopomocy poszukuje pracujących kobiet do projektu dotacyjnego na założenie działalności gospodarczej „Bądź własnym szefem – postaw na biznes”.

Szukamy kobiet pracujących, w tym tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Osoba uboga pracująca jest to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września. Informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu lub pod numerem telefonu 507-153-337 http://los.lublin.pl/postawnabiznes/ thumbnail of ulotka PNB wersja wydrukowana

Zapraszamy na stronę nowego projektu pt.:

„Bądź własnym szefem – Postaw na biznes”

na założenie działalności gospodarczej

http://los.lublin.pl/postawnabiznes/

 

thumbnail of ulotka PNB wersja wydrukowana