Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, mieszkające na terenie powiatów: Puławski, Rycki, Zwoleński i Stalowolski zapraszamy do naszych Punktów:

 temida_orange kopia

paragr_2 kopiaPOWIAT PUŁAWSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świetlica Środowiskowa

ul. Głębocznica 23 a, Nałęczów

Poniedziałek-Piątek 8:00–12:00

paragr_2 kopiaPOWIAT RYCKI

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1

08-550 Kłoczew

Poniedziałek 14:00-18:00

Urząd Gminy Ułęż

Ułęż 168, lokal biurowy nr 10

08-504 Ułęż

Wtorek 12:00-16:00

Urząd Miasta Dęblin

Rynek 12, lokal biurowy nr 1

08-530 Dęblin

Środa 14:00-18:00

Urząd Gminy Nowodwór

lokal biurowy nr 67

08-503 Nowodwór

Czwartek 14:00-18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

ul. Królewska 4

08-540 Stężyca

Piątek 14:00-18:00

paragr_2 kopiaPOWIAT STALOWOWOLSKI

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Hutnicza 12

37-450 Stalowa Wola

Poniedziałek 12:00-16:00

Urząd Miasta Zaklików

ul. Zachodnia 15 Pokój Nr 4

37-470 Zaklików

Wtorek, Środa 12:00-16:00

Urząd Gminy Pysznice

ul. Wolności 277

37-403 Pysznica

Czwartek, Piątek 12:00-16:00

paragr_2 kopiaPOWIAT ZWOLEŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

Pl. Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

Poniedziałek: 8:00-12:00

Wtorek–Piątek: 7:30–11:30

Wojewódzki Urząd w Pracy w Lublinie uroczyście podpisał pierwsze umowy z organizacjami, które będą realizowały projekty dla osób nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego. Wydarzenie uświetnił Marszałek Województwa Pan Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pani Małgorzata Sokół. Wśród organizacji, które sygnowały umowy znalazł się Lubelski Ośrodek Samopomocy.

http://lublin.tvp.pl/25734365/aktywizacja-bezrobotnych-sa-pieniadze-na-szkolenia

uid_4fcc2f4b70ffe2c339911e94da56b5a21465582060805_width_736_play_0_pos_0_gs_0_height_414

23 czerwca b.r. przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Samopomocy wzięli udział w konferencji inaugurującej powstanie „Lubelskiego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

Partnerstwo zostało zainicjowane przez Lubelską Fundację Rozwoju we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

IMGP0943

Miło nam poinformować, iż LOS został sygnotariuszem wyżej wspomnianego partnerstwa.

www.facebook.com/los.lublin/

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy wkrótce rozpocznie realizację projektu „Nowe kwalifikacje – większe szanse”. Projekt zajął 2 miejsce na liście rankingowej w konkursie RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.Nowe_KwalifikacjeW550

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Szansa na jutro”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.08.2017, swoim zasięgiem obejmie woj. lubelskie, w szczególności gminy Nałęczów i Markuszów. W działaniach weźmie udział 120 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia i bezrobotnych, którym oferujemy: doradztwo psychologiczne; poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), pośrednictwo pracy;  szkolenia zawodowe w zawodach: grafik komputerowy, specjalista ds. finansów i kadr, specjalista ds. funduszy UE, pracownik kancelaryjny; 3 miesięczne staże zawodowe. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

Szansa_na_Jutro_w550

Szczegóły na naszej stronie internetowej wkrótce.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Czas na zmianę!”. Projekt zajął 1 miejsce w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2016 – 31.05.2017, swoim zasięgiem obejmie woj. mazowieckie (obszar ostrowiecko–siedlecki). W działaniach weźmie udział 76 osób w wieku 15-29 lat, którym oferujemy: poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych (radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja), warsztaty efektywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy,  wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe w zawodach: pracownik biurowy, monter elektronicznych wyposażeń maszyn i urządzeń z uprawnieniami energetycznymi G1, G2, G3, opiekun/ka osoby starszej, 4 miesięczne staże zawodowe. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do odwiedzenia naszego biura w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 7 lub kontakt telefonicznego pod nr 507 153 390, 507 153 337, e-mail: czasnazmiane@los.lublin.pl.

Szczegóły na naszej stronie internetowej wkrótce.

Czas_na_Zmiane_W550

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, zapraszamy do udziału w badaniu poprzez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety on-line przygotowanej przez Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: http://mlodzi.ankietka.pl

ankietka

W przypadku zainteresowania już zrealizowanymi badaniami regionalnego rynku pracy Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy służy pomocą i materiałami. W razie pytań Zespół Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy prosi o kontakt.
Wydział Badań i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin
Tel. 81 46 35 300
Fax. 81 46 35 305

 

Dodano: 25.05.2016 r.

14 kwietnia gościliśmy grupę studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w ramach projektu Study Tours to Poland: realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

 

IMG_0067 IMG_0062 IMG_0061 IMG_0059 IMG_0057

IMG_0047

IMG_0041
IMG_0040 IMG_0036 IMG_0033


Stary Serwis