Zapraszamy do nowego projektu: program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej

Zapraszamy do strony na Facebook: Ster na cel

https://www.facebook.com/sternacel.nowystart/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCCZMyg9NSoTw6dTwhh3d9A-CFGwsXWFMTPAe9DJThMQszYkLkCCPvMUGI4Hf_nHKl0h8hIlXEM0Yd&hc_ref=ARSZjApqPL9lmdbxlm0qCCfoBADD9rqcBKdUTw5EXq9lFhhbPP-Q-h94McdRS38eOPU&fref=nf

 

1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Ster na cel - program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej”, w którym oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą (także jako wspólnicy spółki prawa handlowego) na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą zrealizować nowy pomysł biznesowy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz do tych, którzy zamierzają podjąć na nowo poprzednią działalność, eliminując z niej czynniki, które wpłynęły na porażkę biznesową.

Lubelski Ośrodek Samopomocy poszukuje pracujących kobiet do projektu dotacyjnego na założenie działalności gospodarczej „Bądź własnym szefem – postaw na biznes”.

Szukamy kobiet pracujących, w tym tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Osoba uboga pracująca jest to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września. Informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu lub pod numerem telefonu 507-153-337 http://los.lublin.pl/postawnabiznes/ thumbnail of ulotka PNB wersja wydrukowana

Zapraszamy na stronę nowego projektu pt.:

„Bądź własnym szefem – Postaw na biznes”

na założenie działalności gospodarczej

http://los.lublin.pl/postawnabiznes/

 

thumbnail of ulotka PNB wersja wydrukowana