Formy wsparcia

Projekt „Przystanek Praca” zakłada realizację niżej wymienionych działań:

 • Utworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz doradztwo zawodowe dla każdego Uczestnika Projektu, który obejmie m.in. zdiagnozowanie potrzeb Uczestników Projektu, ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Wsparcie psychologiczne podczas całej ścieżki wsparcia w projekcie, niezbędne do przezwyciężenia barier psychologicznych uczestników projektu.
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru), grupy 13-osobowe:
  • Spawacz MAG/MIG/TIG
  • Kucharz
  • Kierowca kat. C, C+E
  • Florysta
 • Pośrednictwo pracy, które pozwoli każdemu z uczestników na podjęcie 3-miesięcznego płatnego stażu zawodowego i szansy na trwałe zatrudnienie u pracodawcy.
 • Staże zawodowe – płatne (3 miesięczne)
 • Wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej do którego zadań należy udzielanie porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej.