Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE zamieszkujące woj. lubelskie, pozostające bez zatrudnienia, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ubóstwem) w szczególności osoby:

  • bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • o niskich kwalifikacjach.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenia zawodowe, które ułatwią im poruszanie się na rynku pracy.