12 Sty

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Przystanek Praca”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 – 31.01.2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Wsparciem zostanie objętych 91 osób niepełnosprawnych zamieszkujących woj. lubelskie, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym ubóstwem), w szczególności osoby: bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy, o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie oraz pod numerami telefonów: 507 153 440, 81 525 28 43.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

www.mapadotacji.gov.pl
Powered by: Creomedia