Formy wsparcia

Projekt „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny” zakłada realizację niżej wymienionych działań:

  • Utworzenie Indywidualnego Planu Działania zawierającego Indywidualną ścieżkę reintegracji dla każdego Uczestnika Projektu, który obejmie m.in. zdiagnozowanie potrzeb Uczestników Projektu, ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • Wsparcie psychologiczne podczas całej ścieżki wsparcia w projekcie, niezbędne do przezwyciężenia barier psychologicznych uczestników projektu.
  • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru), grupy 13-osobowe:
    • Kucharz/Cukiernik
    • Kierowca kat. C, C+E
  • Pośrednictwo pracy, które pozwoli każdemu z uczestników na podjęcie 3-miesięcznego płatnego stażu zawodowego i szansy na trwałe zatrudnienie u pracodawcy.
  • Staże zawodowe – płatne (3 miesięczne)
  • Wsparcie specjalistyczne: asystentów rodziny, socjoterapeutów, prawników, opiekunów osób niepełnosprawnych w zależności od sytuacji, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.