Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • zamieszkujące obszary rewitalizacji* gmin: miasta Świdnik, miasta Łęczna, miasta Piaski

W szczególności osoby:

  • bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • niepełnosprawne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenia zawodowe, które ułatwią im poruszanie się na rynku pracy.

*OBSZARY OBJĘTE PROGRAMAMI REWITALIZACJI MIAST NA TERENIE KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PROJEKT:

ŚWIDNIK

Ulice wchodzące w całości w obszar rewitalizacji:

Plac Konstytucji 3 Maja, ul. Baczyńskiego, ul. Bankowa, ul. gen. Tadeusza Góry, ul. Hotelowa, ul. Kilińskiego, ul. Klubowa, ul. Kochanowskiego, ul. Kolejowa, ul. Konopnickiej, ul. Króla Pole, ul. Leśmiana, ul. Mickiewicza, ul. Niepodległości, ul. Norwida, ul. Okulickiego, ul. Reja, ul. Skłodowskiej, ul. Słowackiego, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Środkowa, ul. Targowa, ul. Tuwima, ul. Warsztatowa, ul. Wyspiańskiego.

Ulice wchodzące częściowo w obszar rewitalizacji:

Aleja Lotników Polskich – od 28 do początku parzyste, od 11 nieparzyste do początku
ul. Elizy Orzeszkowej – 4, 6
ul. Fabryczna – 7a, 3-5, 8
ul. Kopernika – 18, 9, 16, 12, 7, 5, 10
ul. Kosynierów – 13, 9, 7, 5, 3, 1
ul. Kościuszki – 1, 3, 4, 6
ul. Sportowa – 1
ul. Spółdzielcza – 1, 3
ul. Struga – 3, 3a, 5, 5a, 7, 9, 11, 15, 17, 19
ul. Turystyczna – 2, 4, 6
ul. Warsztatowa – 3, 5
ul. 3 Maja – 12, 10a, 10, 8a, 8, 6b, 6a, 4a, 4, 3, 1a, 1
ul. Wyszyńskiego – nr (od 14 do początku) (od 13 do początku)

ŁĘCZNA

Stare Miasto: ul. 11-go Listopada, ul. 3-go Maja, ul. Bożnicza, ul. Jagieła, ul. Kanałowa, ul. Krótka, ul. Litewska, ul. Lubelska, ul. Łańcuchowska, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Nowokościelna, ul. Pańska, ul. Partyzancka, ul. Plac Kanałowy, ul. Plac Kościuszki, ul. Północna, ul. Rynek II, ul. Rynek III, ul. Spółdzielcza, ul. Świętoduska, ul. Tysiąclecia.

PIASKI

Obszar I:

ul. Chełmska, ul. Furmańska, ul. J. Dłuto, ul. Lipowa, ul. Lubelska (nr nieparzyste), ul. Łahody, ul. Niepodległości, ul. Orzechowskiego, ul. Piaskowa, ul. Projektowana, ul. Rzeźniana, ul. Zamojska.

Obszar II:

al. 500-lecia, ul. 3-Maja, ul. Długosza, ul. Gardzienicka, ul. Kozia, ul. Krótka, ul. Lubelska (parzyste 2-62), ul. Makarewicka, ul. Ogrodowa, ul. Pogorzały Staw, ul. Polna, ul. Strażacka, ul. Szewska, ul. Zielona.