Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2018 r. – 31.07.2019 r. na terenie gmin: miasta Świdnik, miasta Łęczna, miasta Piaski. Wsparciem zostanie objętych 52 osoby, w tym 8 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminy: miasta Świdnik, miasta Łęczna, miasta Piaski, pozostające bez zatrudnienia, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ubóstwem), w szczególności osoby: bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie oraz pod numerami telefonów: 507 153 440, 81 525 28 43.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!