Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu: „PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020r. – 30.01.2022 r. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów Miasto, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji przez pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika  lub zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących w województwie lubelskim  na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez  kompleksowe działania prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia , takie jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo psychologiczne; staże zawodowe; dodatek relokacyjny.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie
oraz pod numerami telefonów: 81 525 28 43 lub 516 316 850