Formy wsparcia

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

 1. Diagnozę potrzeb – 1h/osobę
 2. Indywidualne Plany Działania – 3h/osobę
 3. Poradnictwo Zawodowe – 6h/osobę
 4. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru, grupy śr. 12 osobowe – 120h/grupę):

– Monter instalacji OZE,
– Grafik komputerowy,
– Specjalista  ds. finansowych i kadrowych,
– Koordynator projektów unijnych,
– Pracownik kancelaryjny

 1. 3 miesięczne płatne staże
  Skierowanie na staż
  Umowa nr ……./…./up/nkws/lublin/2017 o organizację stażu w ramach projektu
  Umowa nr 01/III/pr/nkws/lublin/2017 o organizację stażu w ramach projektu

 2. Pośrednictwo Pracy – śr. 4h/osobę