Dla kogo

Możesz wziąć udział w projekcie jeśli jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujesz teren województwa lubelskiego i:

  • należysz do grupy osób bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa) lub
  • należysz do grupy osób biernych zawodowo (osoba bierna zawodowo to osoba,  która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej – tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna)

Oraz jeśli należysz do co najmniej jednej z następujących grup:

a) jesteś osobą w wieku 50 lat i więcej
b) jesteś kobietą
c) jesteś osobą niepełnosprawną
d) jesteś osobą długotrwale bezrobotną
e) jesteś osobą o niskich kwalifikacjach