Formy wsparcia

Projekt „Lubelszczyzna Spójna Społecznie” zakłada realizację niżej wymienionych działań:

 • Utworzenie Indywidualnego Planu Działania zawierającego Indywidualną ścieżkę reintegracji dla każdego Uczestnika Projektu, który obejmie m.in. zdiagnozowanie potrzeb Uczestników Projektu, ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Wsparcie psychologiczne podczas całej ścieżki wsparcia w projekcie, niezbędne do przezwyciężenia barier psychologicznych uczestników projektu.
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru), grupy 13-osobowe:
  • KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
  • KIEROWCA AUTOBUSU
  • KOSMETYCZKA
  • KSIĘGOWA – kurs I i II stopnia
 • Pośrednictwo pracy, które pozwoli każdemu z uczestników na podjęcie 3-miesięcznego płatnego stażu zawodowego i szansy na trwałe zatrudnienie u pracodawcy.
 • Staże zawodowe – płatne (3 miesięczne)
 • Wsparcie specjalistyczne: asystentów rodziny, socjoterapeutów, prawników, opiekunów osób niepełnosprawnych w zależności od sytuacji, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów dojazdów.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
 • Koszty opiekuna stażysty dla pracodawcy 450 zł/m-c.