Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Lubelszczyzna Spójna Społecznie”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2018 r. – 30.06.2019 r. na terenie gmin: miasta Puławy, miasta Dęblin, miasta Poniatowa, miasta i gminy Ryki. Wsparciem zostanie objętych 65 osób, w tym  7 osób niepełnosprawnych, zamieszkujących gminy: miasta Puławy, miasta Dęblin, miasta Poniatowa, miasta i gminy Ryki pozostające bez zatrudnienia, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ubóstwem), w szczególności osoby: bezrobotne w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie oraz pod numerami telefonów:

81 525 28 43, 507 153 390

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

www.mapadotacji.gov.pl
Powered by: Creomedia