Dla kogo?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • w wieku 15-29 lat;
 • zamieszkałe w województwie mazowieckim, powiaty: siedlecki, sokołowski, węgrowski, łosicki, garwoliński, ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, miasto Siedlce, miasto Ostrołęka (a od dna 01.04.2020r. również zamieszkałe w mieście Radom);
 • bezrobotne;
 • studiujące/uczące się zaocznie lub wieczorowo;
 • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych;
 • których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • reemigranci.

Preferowane będą osoby: 

 • z niepełnosprawnościami;
 • długotrwale bezrobotne;
 • o niskich kwalifikacjach;
 • zamieszkałe w powiatach: makowski, ostrowski, ostrołęcki, sokołowski;
 • z rodzin o dochodach poniżej 1 tysiąca zł;
 • objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji;
 • zamieszkałe w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

Masz wątpliwości czy możesz zostać uczestnikiem projektu?
Zadzwoń pod nr 507-153-390.